تبلیغات
کلیبر نیوز - اسامی 214 تن از جان باختگان زلزله آذربایجان شرقی اعلام شد

اسامی 214 تن از جان باختگان زلزله آذربایجان شرقی اعلام شد

نویسنده : sahanada parla 1391/05/26 05:10 بعد از ظهر  •   

از مجموع اسامی 214 قربانی زلزله استان آذربایجان شرقی، 54 تن بیش از 60 سال و 30 تن كمتر از ده سال سن داشته‌اند.به گزارش ایسنا، اداره كل پزشكی استان آذربایجان شرقی اسامی و مشخصات 214 نفر از كشته‌شدگان زلزله اخیر این استان را به شرح زیر اعلام كرد: 1- فرمان آذرنیا، فرزند حسن، 42 ساله 

2- زینب آذری، فرزند علی، 45 ساله

3- طیبه آقازاده، فرزند حسین، 70 ساله

4- زیبا اسكندری، فرزند نورالله، 75 ساله

5- كفایت احمدیان، فرزند منبرعلی، 60 ساله

6- تابنده امانی، فرزند حمدالله، 55 ساله

7- عباد امانی، فرزند علی، 7 ساله

8- نیم‌تاج آذرپور، فرزند جعفر، 60 ساله

9- قدیر احمدی، فرزند حسین، 75 ساله

10- اسرا اسماعیلی، فرزند سلمان، 2 ماهه

11- نرگس اسماعیلی، فرزند جلیل، 50 ساله

12- زهرا اسماعیلی، فرزند نادر، 5 ساله

13- پری اسدزاده، فرزند حمدالله، 75 ساله

14- هاجر احمدی، فرزند لطیف، 45 ساله

15- رقیه اسدی، فرزند حمدالله، 20 ساله

16- صابر اسدی، فرزند محمد، 10 ساله

17- لیلا اسدی، فرزند حسین، 87 ساله

18- صمدالدین افكاری، فرزند باقر، 70 ساله

19- عین‌الدین افكاری، فرزند باقر، 74 ساله

20- ایمان امانی، فرزند امن، 80 ساله

21- زینب امامی، فرزند امن، 75 ساله

22- مهدی امامی، فرزند امام‌ علی، 8 ساله

23- قربان امامی، فرزند علی، 80 ساله

24- سعیده امامی، فرزند اسرافیل، 22 ساله

25- صابر اسدی، 9 ساله

26- صغرا امینی، فرزند محمد، 55 ساله

27- فاطمه اسدیاری

28- مشكناز بابایی، فرزند اسماعیل

29- امیر باباپور، فرزند فرامرز، 5 ساله

30- فرامرز باباپور، فرزند پناه‌علی، 30 ساله

31- پناه باباپور، فرزند ضربعلی، 85 ساله

32- غلامرضا باقری اقدم، فرزند بیت‌الله، 23 ساله

33- نرگس باقری، فرزند علی‌اصغر، 70 ساله

34- زهرا بیانی، فرزند حسین، 70 ساله

35- رقیه بیانی، فرزند علی، 16 ساله

36- عاطفه بیانی، فرزند علی، 7 ساله

37- الهه بیانی، فرزند علی، 4 ساله

38- قربانعلی بابایی، فرزند قوچ علی، 72 ساله

39- عالیه پورحسن علی، فرزند محمد، 58 ساله

40- حبیب پورحسین، فرزند بایرامعلی، 44 ساله

41- جلیل پورعلی اكبر، فرزند نعمت، 60 ساله

42- خدیجه پورعلی، فرزند اژدر، 23 ساله

43- فاطمه پورباجه باج، فرزند باقر، 70 ساله

44- بهلول پوراكبری، فرزند عوض

45- محمود پوراكبری، فرزند عوض، 74 ساله

46- آذر پرتوی، فرزند قاسم، 14 ساله

47- مهدی پریوش، فرزند حسن، 8 ساله

48- امیرمحمد پورعلی، فرزند فریدون، 1 ساله

49- پروانه تیموری، فرزند رحیم، 30 ساله

50- گوزل تقی‌پور، فرزند حسین، 63 ساله

51- عزیز جنگی، فرزند عباسعلی، 45 ساله

52- سكینه جباری، فرزند اصغر، 55 ساله

53- گل‌آرا جمالی، فرزند خانكیشی، 65 ساله

54- عوض جعفری، فرزند عبدل

55- كبری جعفرپور، فرزند حمزه

56- كوثر جوانی، فرزند مرسل، 10 ساله

57- آرمان حضرتیان، فرزند علی، 12 ساله

58- علی حسینیان، فرزند زین‌الله، 22 ساله

59- رضا حسین‌زاده، فرزند صفر، 4 ساله

60- كیمیا حسین‌زاده، فرزند علی، 1 ساله

61- اشرف خرمی، فرزند رضا

62- اصغر خرمی، فرزند رضا، 70 ساله

63- اكرم خرمی، فرزند رضا، 60 ساله

64- حمیده چرابنده، فرزند رحمان

65- راحله چرابنده، فرزند رحمان، 32 ساله

66- رقیه چمنی چایكندی، فرزند احمد، 35 ساله

67- جنین دختر چمنی چایكندی

68- اسماعیل دولتی، فرزند محمد، 28 ساله

69- شكر دولتی، فرزند امن، 45 ساله

70- ربابه دانش‌آموزی، فرزند قدیر، 29 ساله

71- فاطمه دژبانی، فرزند سلطانعلی، 50 ساله

72- پروین داداش‌پور، فرزند علی، 7 ساله

73- مریم دهقان، 60 ساله

74- فاطمه دهقان، فرزند غریب، 27 ساله

75- لیلا ذاكری، فرزند ذكرعلی

76- صمد رضایی، فرزند محرم، 29 ساله

77- محمد رضایی، فرزند محرم، 22 ساله

78- پروین ریحانی، فرزند محرم، 22 ساله

79- مریم رنجبر، فرزند اسماعیل، 12 ساله

80- علی رسول‌پور، فرزند قادر، 7 ساله

81- مرضیه رایزن، فرزند حسین، 40 ساله

82- ظریفه زارعیان، فرزند كریم، 55 ساله

83- خدیجه زیادپور، فرزند بهرام، 23 ساله

84- ابراهیم زیادی، فرزند محمد، 75 ساله

85- علی زبان‌دار، فرزند مدد

86- خانم زلفی، 85 ساله

87- سمانه سلمانی، فرزند غلام، 66 ساله

88- فاطمه سربازی، فرزند بیت‌الله، 28 ساله

89- محدثه سلمانی، فرزند عوض، 5 ساله

90- فریده سلمانی، فرزند عوض، 22 ساله

91- حسن سلمانی، فرزند فریدون، 65 ساله

92- كریم سلمانی، فرزند فریدون، 58 ساله

93- مه‌لقا سلمانی، فرزند كریم، 25 ساله

94- حسین سهراب‌زاده، فرزند محرم‌علی، 60 ساله

95- حسین سهرابی، 65 ساله

96- ابوالفضل سهرابیان، فرزند اسلام، 27 ساله

97- احد شیری، فرزند محمد آقا، 30 ساله

98- فریده شكری، فرزند علی، 55 ساله

99- زینب شریفی، فرزند عزت، 23 ساله

100- فرزانه شكری، فرزند فرضعلی، 20 ساله

101- سولماز شكری، فرزند فرضعلی، 18 ساله

102- عاطفه شادانی، فرزند عیوب، 12 ساله

103- امن شرقی

104- اصغر شریفی، فرزند شریف، 80 ساله

105- ریحانه صابری، فرزند ابوالفضل، 4 ساله

106- ابوالفضل صابری، فرزند امیرخان، 60 ساله

107- علی صمدی، فرزند رحیم، 10 ساله

108- رقیه ضیایی، فرزند محمد، 16 ساله

109- نیما طالبی، فرزند مصطفی، 3 ساله

110- مصطفی عبدالله‌زاده، فرزند رسول، 33 ساله

111- صفیه عباسیان، فرزند نصرت، 22 ساله

112- مهدی عابدینی، فرزند الله‌وردی، 20 ساله

113- امیرمحمد عابدینی، فرزند الله‌وردی، 7 ساله

114- زهرا عباسیان، فرزند بهروز، 3 ساله

115- فریده عبداللهی، فرزند عین‌الله، 23 ساله

116- صفیه عباسپور، فرزند عزت

117- سیم‌زر عبدی، فرزند محسن

118- عنایت‌الله عبدی، فرزند هاشم

119- بهار عبدی، فرزند محسن، 77 ساله

120- فاطمه عبادی، فرزند عباد، 70 ساله

121- امیرحسین عابدپور، فرزند علی، 3 ساله

122- داوود عباسی، فرزند یوسف، 45 ساله

123- معصومه عباسی، فرزند داوود، 16 ساله

124- خانم عباسی، فرزند علی، 80 ساله

125- معصومه عزیزمیدانی، فرزند عزیز، 72 ساله

126- فرناز عزیز، فرزند اصغر، 7 ساله

127- سكینه غضنفری، فرزند محمد، 73 ساله

128- معصومه علیزاده، فرزند یوسف، 23 ساله

129- صاحبعلی عبدی، فرزند قربان

130- زهرا غفارزاده، فرزند قربان، 1 ساله

131- زین‌الله غفارزاده، فرزند غفار، 65 ساله

132- زهرا غیوری، فرزند حسین، 75 ساله

133- علی فیله شرمی، فرزند بهلول، 5 ساله

134- زكیه فرامرزی، فرزند صاحبعلی

135- حلیمه فولادی، فرزند حسن آقا

136- نرگس فرجی، فرزند خلیل، 70 ساله

137- طاهره فلكی، فرزند جعفر، 55 ساله

138- نرگس فعلی شرمی، فرزند حسین، 71 ساله

139- ایپكناز فتحی، فرزند حسین، 45 ساله

140- یاسمن قوچی، فرزند قوچعلی، 57 ساله

141- الناز قاسمی، فرزند جعفر، 40 ساله

142- صاحب قویدل، فرزند زینال، 65 ساله

143- فاطمه قدیمی، فرزند علی، 55 ساله

144- فاطمه كارگری، فرزند قدیر، 25 ساله

145- حمید كارگری، فرزند قدیر، 20 ساله

146- سكینه كریمی، فرزند حافظعلی، 77 ساله

147- نصرت كریمی، فرزند رحیم، 75 ساله

148- زهرا كریم‌پور، فرزند نصرت، 32 ساله

149- مهناز كریم‌پور، فرزند توكل

150- زینب لطفی، فرزند یدالله، 60 ساله

151- حدیثه لطفی، فرزند عوض، 2 ساله

152- رقیه لطفی، فرزند عوض، 14 ساله

153- زهرا لاله‌زاری زنگباد، فرزند علی، 60 ساله

154- ثریا لطف‌الله‌پور، فرزند سواد

155- آرزو لطفی، فرزند بیوك آقا

156- ملیحه لطف‌الله‌زاده، فرزند قدرت، 28 ساله

157- مریم معرفت، فرزند قربان، 12 ساله

158- بهار مولایی مولاری، فرزند علیرضا، 25 ساله

159- قیمت محمدپور

160- نساء میرزاییان، فرزند عزت، 80 ساله

161- ناهیده موسایی، فرزند عوض، 29 ساله

162- خدیجه محمدی، فرزند محمد، 35 ساله

163- بالاخانم موسوی اقدم، فرزند میرمحسن، 82 ساله

164- محمد موحدی، فرزند الله‌وردی، 77 ساله

165- خانم نساء محمدی، 70 ساله

166- بیوك خانم ممی‌پور، فرزند محمدعلی

167- علی مرادی، فرزند عبدالله، 55 ساله

168- خاتون مهینی، فرزند قربان

169- مریم محبوبی، فرزند محمد

170- امیرمحمد محوی، فرزند بیت‌الله

171- نگار محمدی، فرزند قادر

172- بهار مالالاری، فرزند علیرضا

173- سودابه محرم‌زاده، فرزند محبت

174- فضه متقی، فرزند تقی، 55 ساله

175- یاخچی خانم محرمی، فرزند نریمان، 32 ساله

176- نوزاد محمدپور، فرزند ابراهیم، 3 ماهه

177- هدایت مردمی‌پور، فرزند قربان، 75 ساله

178- مهری محوی، فرزند قدرت، 4 ساله

179- طیبه منافی، فرزند علی، 40 ساله

180- محمد محرمی، فرزند بشیر، 24 ساله

181- پری ممی‌پور، فرزند اسماعیل، 85 ساله

182- محرم ممی‌پور، فرزند حسنعلی، 65 ساله

183- علی مفرحی، فرزند حسن، 7 ساله

184- فاطمه مفرحی، فرزند علی اشرف، 40 ساله

185- لیلا نعمتی، فرزند گل میرزا، 22 ساله

186- فرج نجف‌پور، فرزند عیسی

187- بیوك آقا نویدی تازه‌ كند، فرزند اسماعیل

188- رضا نویدی، فرزند حسین

189- رقیه نجف‌پور، فرزند بهلول

190- هانیه ناصری، فرزند مختار، 30 ساله

191- المان ناصری، فرزند حسین، 8 ساله

192- زهرا نامور، فرزند باباكیشی، 75 ساله

193- فاطمه نجفی، فرزند ابراهیم، 70 ساله

194- الله‌وردی نامور، فرزند الله‌وردی، 74 ساله

195- لیلا نجف‌پور، فرزند بیوك آقا، 24 ساله

196- بیوك آقا نویدی، فرزند اسمعلی، 65 ساله

197- رضا نویدی، فرزند حسین، 9 ساله

198- عصمت نوری، فرزند عبدالله، 70 ساله

199- مهدی ناصری، فرزند حسین، 7 ساله

200- المناز نایبی، فرزند نقی

201- عصمت واحدی، فرزند ستار، 43 ساله

202- فاطمه وكیلی، فرزند فرهاد، 6 ساله

203- ستایش همت‌جو، فرزند عباسقلی، 5 ماهه

204- فهیمه هادی، فرزند محمود، 27 ساله

205- ناهیده هاشم‌نژاد، فرزند اكبر، 19 ساله

206- سمیه یگانه، فرزند قربانعلی، 14 ساله

207- صفیه یوسفی، فرزند عبدالله، 50 ساله

208- علی یاری، فرزند ابراهیم، 2 ساله

209- ابراهیم یاری، فرزند علی، 70 ساله

210- معصومه 12 ساله

211- مهری 25 ساله

212- هاجر 42 ساله

213- فرزان 60 ساله

214- پروین 8 ساله

برچسب ها: اسامی کشته شدگان در زلزله ،
آخرین ویرایش: - -

1396/07/1 06:17 بعد از ظهر
No matter if some one searches for his necessary thing, therefore
he/she wishes to be available that in detail, so that thing is maintained
over here.
1396/05/6 07:23 بعد از ظهر
I'm curious to find out what blog system you're using? I'm experiencing some small security problems with my latest site and I'd like to find
something more risk-free. Do you have any suggestions?
1396/02/25 10:15 قبل از ظهر
I'm really enjoying the theme/design of your site. Do you ever
run into any internet browser compatibility
issues? A few of my blog audience have complained about my site not operating correctly in Explorer but looks great in Opera.

Do you have any ideas to help fix this problem?
1396/02/5 02:06 بعد از ظهر
Keep on writing, great job!
1396/01/28 11:15 بعد از ظهر
Highly descriptive article, I liked that bit. Will there be a part 2?
 
لبخندناراحتچشمک
نیشخندبغلسوال
قلبخجالتزبان
ماچتعجبعصبانی
عینکشیطانگریه
خندهقهقههخداحافظ
سبزقهرهورا
دستگلتفکر